Ubytovací řád

Ubytovací řád Chata V Borkách

Vážení hosté, vítáme Vás v naší chatě a přejeme vám příjemný pobyt.

Ubytování hosta

1. Ubytovací řád se vztahuje na přechodné ubytování našich hostů.

2. Ubytovací řád je platný pro všechny ubytované v naší chatě. Ubytovací zařízení může ubytovat hosta, kterého řádně zaeviduje. Za tímto účelem předloží host ihned po příchodu vlastní občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný platný doklad nahrazující průkaz o totožnosti. Na základě těchto dokladů bude host zaevidován, v případě cizince bude host nahlášen na cizineckou policii.

3. Ubytovaný tímto uděluje souhlas ubytovateli se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, v rozsahu poskytnutých údajů, a to za účelem 3. poskytnutí ubytování a evidence hostů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na 4. území České republiky a o změně některých zákonů

4. Host obdrží svazek dvou klíčů, z nichž jeden je od vstupních dveří do chaty a druhý od pokoje. Převzetím klíčů host vyjadřuje souhlas s tímto řádem a zavazuje se jím řídit.

5. Check-in od 14:00hod, Check-out do 10:00hod. V případě, že host poslední den ubytování bez předchozí domluvy neuvolní ubytovací prostor včas, bude mu účtováno další jednodenní ubytování.

Úhrada za ubytování a storno podmínky

Po vytvoření rezervace bude hostovi účtována platba předem ve výši 50 % z celkové ceny.

Host může zrušit rezervaci zdarma do 7 dní před příjezdem. V případě zrušení rezervace více než 7 dní předem bude platba předem vrácena do 7 pracovních dní.

V případě zrušení rezervace méně než 7 dní před příjezdem host zaplatí 50 % z celkové ceny.

Práva a povinnosti ubytovaných hostů

1. Za ubytování platí host při příjezdu, předem dohodnutou cenu dle platného ceníku. Platbu

je možné provést hotově nebo platbou na účet dle potvrzené objednávky a informací o platbě.

2. V pokoji nebo společných prostorách nesmí host přemísťovat vybavení, provádět opravy a zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.

3. V objektu ubytovacího zařízení a zvláště na pokojích není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Tento zákaz se netýká notebooků a elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holicí strojky, vysoušeče vlasů a pod.). Host je povinen chovat se na pokoji i v ostatních prostorách chaty tak, aby nevznikl požár.

4 . Ve všech vnitřních prostorách je zakázáno kouřit, prostor vyhrazený pro kouření je na venkovní terase. Porušení zákazu kouření je pod pokutou 1.000,-Kč.

5. Pokoj je hostu předán bez závad, pokud host během pobytu zjistí jakoukoli závadu nebo poruchu, je v jeho vlastním zájmu, aby tuto poruchu nahlásil správci chaty. V případě, že host předá pokoj s neúplným nebo poškozeným zařízením, zavazuje se uhradit škodu takto způsobenou v plné výši.

6. Zařízení pokojů a společných prostor host využívá pouze pro účely, pro které je toto zařízení určeno a odpovídá plně za škodu způsobenou úmyslně nebo z nedbalostí. Dojde-li k úmyslnému poškození pokoje, vybavení kuchyňky či společných prostor, nebo jejich znečištění, zavazuje se host k úhradě škody v plné výši.

7. Ubytovaný host není oprávněn umožnit přenocování osobám, které nejsou řádně k ubytování přihlášeny a neuhradily poplatek za ubytování.

8. Domácí mazlíčci jsou povoleni, mají ale zákaz vstupu do kuchyňky, jídelny a sociálních zařízení. Je zakázáno používat pro jejich stravu vybavení z kuchyňky! Porušení tohoto zákazu je pod pokutou 1.000,-Kč. Před vstupem do chaty je nutné své mazlíčky očistit. Host ručí za škody způsobené svým mazlíčkem a ručí za jeho chování, tak aby nebyl rušen pobyt ostatních hostů!

9. Majitel chaty neručí nikomu za ztrátu a škodu na majetku, která mu vznikla vlastní neopatrností a nedbalostí, za věci odložené mimo prostory k tomu určené. Za klenoty, peníze a jiné cennosti odpovídá host..

10. Parkování vozidel hostů je možné před chatou. Ubytovatel neručí za případné odcizení vozidla nebo věci v něm.

11. Host není oprávněn vcházet do soukromých prostor nebo do prostor, do kterých jim byl vstup zakázán.

12. V době od 22.00 hod. do 6.00 hod. je host povinen dodržovat noční klid.

13. V případě, že host závažným způsobem poruší ubytovací řád (např. porušení nočního klidu, porušení zásad slušného chování a soužití v ubytovacích zařízeních apod.), má majitel nebo správce chaty právo ukončit ubytování host před uplynutím sjednané doby.

Dne 1.7.2019 Jana a Josef Jeřábkovi